Sök
  • REHAB Studio

Svensk massage minskar ångest

Två olika svenska massageprotokoll resulterade båda i signifikanta minskningar i ångestmarker bland en grupp friska kvinnor, enligt ny forskning!


Studien, "Jämför effekterna av två svenska massagetekniker på vitala tecken och ångest hos friska kvinnor" involverade 20 friska kvinnor. Dessa ämnen har slumpmässigt tilldelats antingen en rygg-, nack- och bröstmassagrupp eller en ben-, arm- och ansiktsmassagrupp.


Studiedeltagarna fick tre 30-minuters massage sessioner per vecka i fyra veckor under studiens första steg följt av en sex veckors utspädningsperiod. Därefter bytte kvinnorna som var i ryggen, nacke och bröstmassagruppen till ben-, arm- och ansiktsmassagruppen och vice versa. Ämnenna fick igen tre 30-minuters massage sessioner per vecka i fyra veckor under denna andra etappen av studien.


Enligt forskarna bestod ryggen, nacken och bröstmassagen av 15 minuters ryggmassage, 12 minuter bröstmassage och tre minuter nackmassage. Ben-, arm- och ansiktsprotokollet omfattade 15 minuters benmassage, 10 minuter arm- och handmassage och fem minuter ansiktsmassage.


De viktigaste resultaten för denna studie var blodtryck, puls, andningsfrekvens och kroppstemperatur. Dessutom mättes deltagarnas ångestnivåer före och efter varje massageterapi.


Rehab Studio hjälper dig aktivt med att minska stress & ångest igenom att erbjuda massage för avslappning. Vår DEEP-relax massage på 30, 45 eller 1 timme hjälper dig att slappna av på riktigt. Vi använder ljudisolerande hörlurar och en massage teknik som gör att du i början av massagen kommer ner i varv, och mot slutet av massage öka tempot och tryck för att ge energi. Boka DEEP-relax nu för dig eller någon som du tror är i behov av att minska på stress och ångest-nivåerna


Om studien Författare: Farzaneh Gholami-Motlagh, Mina Jouzi och Bahram Soleymani.

Källor: School of Nursing and Midwifery, Isfahan University of Medical Sciences, Iran; Department of Nursing and Department of Medicine, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Iran. Originally published in July 2016 in the Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research, 21(4), 402-409.41 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla